is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 LEERREDEN

ook buitens huis aanfloot en ergernis worden gegeeven.

Echtgenooten , die den Heer in waarheid vreest, weest op uwe hoede ; tracht in de bcginzels den voortgang van zoo droevige verwyderinge te fluiten. Hebt gy reeds eene treurige ondervinding daarvan, en ziet gy eenige bittere gevolgen daarvan, weest dan met ernst daarop bedacht, dat gy geen voedzel daartoe verfchaft.

Dat zyt gy aan u zeiven verfchuldigd, om den vreede des gemoeds te herftellen, die by die ongelukkige verwydering grootlyks geftoord wordt. Gy zyt het fchuldig aan uw eigen huis, dat anderszins in gevaar is in geduurige onrust te zyn , en aanmerkelyk te worden benadeeld. Gy zyt het fchuldig aan de gemeente Gods, die van u en uw huis niet moet worden geërgerd, maar die recht heeft, om daar flichting van te mogen verwachten. Ja gy zyt het fchuldig aan de werreld, die op u ziet, en, die niets in u of de uwen behoort te zien , dat eene zondige blydfchap tot voedzel kan ftrekken , dat haare vooroordeelen tegen de godvrucht ftyft, en aanleiding kan geeven tot lasteringe.

Maar hoe zal de voortgang van eene zoo droevige oneenigheid best worden gekeerd? Hiertoe zal dit zeer dienftig zyn, dat gy de onderflelling, die mogelyk by beiden huisvest, dat d&fchuld niet by u, maar by uwen echtgenoot of echtgenoote huisvest,' laat vaaren; en veeleer onderftelt, dat vermoedelyk by den een' zoo wel als den ander een gedeelte van de fchuld gevouden wordt. Dat gy vervolgens niet zoo zeer uwe aandacht bepaalt by het gene naar

uwe