is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XX. Van be WËÖ. BEURS'. 177

predikatiën , óf zulke dienden , /« plaats van de gewoon? predikatiën gedaan worden. — En dus geene Catechl/'atien , kleine en onverpligte dienflen , bede-uurcn, of predikatiën op de tweede Feejldagen op de dorpen, (voor zoo veel die in de plaats van de gewoone predikbeurten niet komen) welke dienjlcn in de yakatuurcn niets geven , noch aan hem die dezelve waarneemt 5 noch aan de Weduwen beurs.

Ten tiveeden. Een derde deel van liet zuiver overfchot der clasficale; rekening, door den Qurellor Clasfis, aan den 0_u.eflor Vidual. te overhandigen.

Ten derden. Het geheele gedeelte der claslicale deling van een ge-

cenfureerd lid.

Ten vierden. De helft der clasficale boeten; door den Quafior Clasfis aan den Quseftor Vidual. te bezorgen. Éi

Ttn vyfden. Een pond vl. jaarlyks fournisfement, door de gehuwde leden ieder jaar te betalen, op de Claafis van Auguftus.

A R T: 3.

De ongehuwde zyn van heï jaaflykïche, M foui