is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDECIDEERDE QUEST1EN. zsf

Gereformeerd wordende., is met haar kind, vier jaren oud , gedoopt: op de vraag, of haar ander kind, agt jaren oud, ook voor de belydenis gedoopt mag wórden ? Is j;t, geoordeeld. Cl. crd. 27 July 1723. a. 10. — Of, ook kinderen van elf jaren .? Neen. Cl. ord. 28 Oei. 1766. a. 11. i2. Conf. queflie 1.

41. Of een kind van een halftarrig Rcmonftrantsgezind lidmaat mag gedoopt

worden ? Antw. De doop mag niet* geweigerd worden ; maar zoo, dat men de vraagHukken niet den Vader maar de getuigen zal doen. Cl. ord. 27 'July 1723. a. 10.

42. Een Remonftrantsch Vader, willende over den doop van zyn kind flaan ;

Is de doop geweigerd. Cl.' ord. 29 Feb. 1724. a. 5.

43. Een Pnefes moet in alle kerkelyke zaken , met de meerderheid concludee-

ren, als er de meerderheid is, en ingeval van weigering, een ander Predikant, die volgt, zyn plaats vervangen. Cl. ext. 23 Mey 1724. a.i4

. 44. Of by de verkiezing van een Schoolmeelter. en Voorzanger, één perfoon door «3e Polityken; en één door den Kerkenraad besoemd mag vyorden, om daar over in het Coll.

- .. ., qualif.