is toegevoegd aan je favorieten.

Een drietal prijs verhandelingen over de vraage: Welke zyn de beste [...] middelen, om [...] de oude of buiten dyk der Zuriger Oord tegens de woede der zee te beveiligen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden (*), om het abandonneren van de Zuriger Oord aan te raden.

Myne bedenkingen over het tweede poincl, dat naineJyk door het abandonneren van de Zuriger Oord nimmer mogelyk die opgegevene gevolgen zullen verkregen worden, zyn deeze.

Alle weten wy, dat de Dvk om de Zuriger Oord ' worde gehoud.n voor zamengelteld uit de lette daar I

pmftreeks bekende Kleiaarde. Oat dezelve reeds j

verfcheide Stormen heeft doorgedaan zonder doorge- I bioken te zyn. —- Dat, de Palagie wat in dand bly- ] vende, dezelve zulks mogelyk noch veele jaaren zou- I de kunnen doen, dan daar van ontbloot wordende kan 1 de tegendand zekerlyk niet zoo krachtig zyn; men rjfe'ile danj dat er binnen weinige jaaren een zware 1 Storm, veizeld van een hoge Watervloed ontdaat, I het geen echter God om duizenden andere fchadens geradigiyk verhoede; wat menfeh zal durven vastjdellen, dat die zoo volmaakt den gehelen Oord tot aan den Slaperdyk zoude wechnemen, dat de voorgedel- ] d. gunftige gevolgen plaatze konden hebben; op het ruimfte geüaelic, ^uude een Zee, door een vloed tot S of 9 voeten o ge!v\o!U.n, en op het allerhevigde woedende, mogelyk den ganfehen Dyk om de Oord geheel wechttaan, maar is het waar, dat de golven niet als 3 of 4 voeten onder het ftil ftaande water I we kinge doen, gelyk de H- G. L. Heer A. Vpey zegt, dan is het niet min waar, dat de ondergrond van de Dvk en het daar binnen leggend Land door dien Storm nimmer zullen worden wechgefpoeld, dat derhalven noch dan nut eenige van die gundige gevolgen voor h in en zyn, en dus alles noch te vergeefs s want de ondergrond als voor heen den droom op den uithoek zal doen afftuiten.

Geene

(*) In zyne Verhandelde uver de Vyf Deel* Dyke» pas. n.