is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aart en de verscheidenh. der breuken. 2O3

den gantfchen buik verfpreid. In breuken verfpreidt de pijn zich ook wel door den gantfchen buik , maar ze is doorgaands bijzonder hevig ter plaatze van de breuk, welke ook zeer gevoelig is op het aanraaken. De fpanning van den buik en het braaken zijn in een kolijk , in het gemeen de eerfte, of ten minften zeer vroeg aankomende toevallen; daar zij integendeel, in de breuken, gemeenlijk eerst gezien worden , wanneer de beklemming eenigen tijd geduurd heeft —• doch de beste en onfeilbaarfte wijze, om den wezentlijken ftaat van het gezwel te kennen, is, de plaatzen waar men zulk een gezwel kan" verwachten, met alle naauwkeurigheid te onderzoeken.

Door zulk een onderzoek ontdekte arj n aud eene maagbreuk ter grootte van een kersfenfteen, in Mademoifelk de Laire, die federt zes maanden , verpligt geweest was het bedde te houden , wegens een maag-kolijk, waarvoor men alle geneesmiddelen vruchtloos had beproefd : men meende dat Je ziekte veroorzaakCwerd, door eenen beletten doorgang in den Poortier, om dat de zieke niet anders kon verdraagen dan vloeibaare voedzelen ; alle vaste fpijzen deeden haar fchnkkehjk lijden, en geduurig braaken; zij O