Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZAMELING GEDENKSTUKKEN

IN NEDERLAND,

Uit Geestelyke, Waereldlyke en. andere Voornaeme Gestichten en Opentte Patsen by eeD vergadert, Ter Onlhrflyke Gedacbtenisfe van DOORLUCHTIGE LAND- en ZEE-VOOGDEN,

en andere HELDEN,

Die HERSTELDERS en BESCHERMERS ' der Vadeulandscue Vryheit zyn geweest,; Jls ook van zodanige IN- EN UITLANDSCHE PERSOONEN, die zich door hunne Deugden hebben beroemd gemaekt; ophelderende Veelb Gesch.edenhsbn . Ong.meene Gevallen en Weetenswaerdige Zaeken; Voorheen in het Latyn ingelegd en aitgegeven door

P. Timareten;

En nu met verfcheidene g e D e n k s tu k k e M

van vroeger en lacerTyd, vermeerdert en KcnGEnmtsche Vertaelingen en Afbeeldingen fflet N0pgeheldert rande?mael in het Licht voorgeUdd

Door een Liefhebber, der Vaderlanusche Merkwaerdigheden. I. Deel, bevattende de Stad Delft.

By ISAAC du MEE, Boekverkoper in de Spuiftraat.

M. D C C. L x x v I I.

Sluiten