is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781 en 1782, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

'., kwaade Trouwe en Corruptie, als den „ Heer Hertog, in eenige naamlooze Ge„ fchriften, fameufe Libellen, en ontee-

rende Gerugten, werden ten lafte gelegd, „ en in 't openbaar verfpreid; dat zy, in „ tegendeel, dezelve houden voor on„ waaragtig en hoonende Laftertaal, uitge„ dagt om de Eer en Agting van dien „ Heer te bezwalken en door te ftryken, „ terwyl hunne Hoog Mogenden hem van „ de blaam by die Lafterfchriften en Ge„ rugten fchandelyk aangewreeven, vol„ komen vrykennen en zuiver houden." Dat, ingevolge hier van, de Heeren Staaten der onderfcheidene Geweften by Brieven zouden worden verzogt en in bedenking, gegeeven, of Hoogstdezelven niet zouden kunnen goedvinden, om ieder, in gevolge der Plakaaten van den Lande, de noodige voorzieninge te doen ter beteugeling vande Autheurs , Drukkers en Verfpreiders van alle dergelyke fameufe Libellen , en kwaadaartige Lafterfchriften , waar in de Eer en goede Naam des Hertogs zo gevoelig werd aangetast en gefchonden .(*).

Wel verre was de Hertog, fchoon hy betuigde ten uiterfte gevoelig te weezen voor de blyken van vertrouwen en genegenheid , hem te deezer gelegenheid betoond , van daar in genoegen te neemen. Hy liet, twee dagen daar naa, by monde van den Voorzitter, ter Algemeene Staatsvergadering inbrengen; hoe

hy

(*) Reftl. Gen. 3 July 1781.

vm.

BOEK. I73l.

Hy, daar mede niet te vrede, dringt aan op een onderzoekzyns Gedrags.