is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vyfënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

HISTORIE,

VERVATTENDE DE

GESCHIEDENISSEN

DER

VERINNIGDE NEDERLANDEN,

Uit de geloofwaardigfte Schryvers, en egte Gedenkftukken, zamengefteld.

Met Plaaien.

behelzende het vervolg van den jaare I787 en 1788.

ten onmiddelyken vervolge van wagenaau's vaderlandsche historie.

VYFËNVEERTIGSTE DEEL.

Te AMSTERDAM, by JOHANNES ALLART.

w nccxcviiz.