is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakryk register op de zestien deelen van het Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken en onderhoudingen over de natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOÜWTO O NEEL. kif

■P l. DEEL pag.

pighi , en helpt de geesten en zouten aan 't fpeelen, wanneer zy door de wederkomst der warmte in den voortyd geholpen wordt. vi. 44»

Planten (Zee) zyn in drie Clasfcn, weeke, Iteenachtige en halffteenüchtige verdeeld; befchryving van dezelve. . . v. 312-320.

Plato was de aanzienlykfte onder de oude Wysgeeren; 'smans zedelyke wysbegeerte, hoe fraay ook zamengefteld, was fchadelyk voor de jeugd. xv. 325.

Plechtigheden in den Godsdienst zyn niet aftekeuren ; zy hebben veelé7 nuttigheid en pryzelyke oogmerken, die niet te wraaken zyn. . xiv. 4-13,4 16. d. 448.

P 2 Plei-