is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edelen gestrengen heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1796., alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

VAN D K N ' l'ÖO'G EDELEN CES1RENGEN HEEREN CoHMfjaARbiiM Geniram, ovtr gCiieèl Nederlandfch Indië en C*h de Goede Hoop, Item

van den Wbl-Edexbn Heerbn der HOGE INDIASCHE

REGEER ING,

zo tot, als buiten,

B A T A V I A;

Mitsgaders

Van de Pölitique Bedienden, die van de Juftïtie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthilkry, Chirurgie", &,c., zo als de zelve,onder ultimo December 1796., alhier in weczen zyn bevonden: Vooiti, du Dar Gouverneurs, Directeurs, en Commandeurs t mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bedienden, op de refpeStive Comptoiren van Indië. Nevens Een Lyft van de Perfoonen, die gerepatrieerd , en één van die naar de Buitencomptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

" T b B A T A V 1 A

Gedrukt by Compagnies Drukker PIETERvamGEEMEN,' Mtt approbatie veaHvmu Hoog • Edilbtthn