is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edelen gestrengen heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1797., alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK, 2

van den

KOOS EDELEN GESTRENGEN HEEREN Commissarissen Generaal,

over geheel Nederland/eb Indië ca Cabo de Goede Hoep, . Item

van den Wel-Edelen Hkk*en des HOGE INDïASCHE

REGEER ING,

zo tot, als buiten, '

BAT A VI A;

MlTSGADE'llS ' >

Van de Pölitique Bedienden , die va> le Jufh'tie de Kerk, Bürgery, Zeevaart, Militie, Arthil-' lery, Chirurgie , &c., zo al- ie zelve, onder ultimo Decemher 1797., ilhier iu weezea zyn betonden: Voor is, Dis Der Gouverneicrs, Directeurs, en Commandeurs t mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bedienden, op de rejpective Comptoiren van Indië. Nevens Een Lyjl van de Perjoonen, die gerepa* trieerd, en één van die naar de Buitencomptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

" t"k BATAVIA

- Gedrukt by Compagnies Drukker PTETER vin GEEMEN, Met approbatie v<& Ruime Hoog - Edelheden