Naamboek, van den hoog edelen gestrengen heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1797., alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar