Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

VAN DEN KOOG EDELEN GES1RENGEN HEEREN COMMISsAKI SEN GENERAAL,

over gehe&^Neder/andfch Indië en ■ATü^p «bloede Hoopy

i, T E, M

van den Wel-Ed'elen Heeren der HOGE INDIASCHE

REGEERING,

zo tot, als buiten, ~

BATAVIA;

Mitsgaders

Van de Politique Bedienden, die var le Juftitie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgie, §c., zo al* de zelve, onder ulumo December 179R, alhier in weeze» zyn bevonden: Voorts, nu Der Gouverneurs, Directeurs, en Commandeurs 9 mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bediendevs, op de re/peclive W" Comptoiren van Indië. Nevens Een Lyft van de Perjoonen, die naar de Buiten- rmnptoiren vertrokken zyn, en één van de overledenen.

REGEERING

Te BATAVIA

Gedrukt bv Compagnies Drukker PI ETER van GEEMEN, Met approbatie van Hunne Hoog - Edelheden

Sluiten