is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den wel-edelen heeren der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1799, alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

ven den Wel-Edelen Hee&bn dei HOGE INDIASCHE

REGEERING,

Zo tot, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders

^an de PoliciqueBedienden, die van de Juftitie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgie, &c., zo als de zelve, onder ultimo December 1799alhier in weezen zyn bevonden:

Item.

&er Gouverneurs, Directeurs, en Commandeurs „ mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bediendem, op de rcjpeilivs Comptoiren van Indië.

Nevens

Sen Lyfl van de Perfoonen, die gerepstïkeri g m Hnv*n die naar de Buiten- rompteiren ierfrö&en, zyn, item één wan de overledenen. 1

Te BATAVIA™ Gedrukt by Compagnies Drukker PI ETER van GEEM|N, M«t apfrobtóit van Kunne Hgog-Eéetbeden