Naamboek, van den wel-edelen heeren der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1800, alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar