is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den wel-edelen heeren der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1800, alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

.na den Wel-EdELE>t Heeren <fe» HOGE INDIASCHE

REGEER ING,

zo tot, aU buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders

Van de PoliciqucBedienden, die va; ie taftitia dekerk Burgcry, Zeevaan, Mdkie.S ' lery, GWgte &c//ito al- de zelve c, S ukimoDecèin^r l8o^ alhier tfs&ï* zyn. bevonden:

Item

^J»Wwr*«^, pirtctértyn Cmmandeurs. mitsgaders verdere Opperhoofden en rntnaere Bediendem, op de re/peeïivf ' Comptoiren van Indiè.

•Nevens Ffo r^fii „^ra de Perfoonen, die gmpatmiri,

.wètnvandie -marde Buiten -«mptmren oermliaeè

z'Vft, ï>a« de overledenen, fm?—— '' ■. ■ .

Te BATAVIA Gedrukt by Compagnies Drukker PIETERvanGEEMEN, . M»t qpprtbatiivmHmntHoog.Edeibtdw