is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1789. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK* %

*an de Wel-Edele Heeren der HOOGE INDIASCHE

REGEERING,

zoo tot, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders van de Policique Bedienden, dfe van de Juftitie, de Kerk, Burgerv, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgié , &c., zoo als dezelve onder ultimo December 1789. alhier in weezen zyn bevonden:

Item

DerGouvetneun, Directeurs, en Commandeurs3 mitsgaders verdere Opperhoofden en min* dere Bedienden, op de rejpetïive Comptoiren van Indie'.

Nevens

Een Lyjl van de Perfoonen, die gerepatrieerd , en een van die naar de Buitencomptoiren vertrokken zyn-, item een van de overledenen.

MP—*————————mmtg/g^

T * BATAVIA

Gedrukt by Compagnies Drukker P1ETER v*s CEEMEN, Met approbatie van Hunne Hoog - Edelheden*