is toegevoegd aan je favorieten.

Moriz, of De gevallen van den heere Lemberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijfde boek.

235

overwonnen. Mijne Vrienden deeden ailes om mij te vermaaken , maar ik wierd eerst vrolijk toen het 6 uuren was. De Adjudant bragt mijn Verlofbrief, en ik fprong op mijn Paard, dat reeds twee uuren gezadeld voor mijn Kwartier gedaan had.

Ai me Man, riepen mijne Kameraadenen ik ree voord. De grond beefde onder mij, en mijne Hairen en de Maanen van mijn Paard fuisten. Mijn Geest was bij Leentjen, en mijn Ligchaam 16 Meilen van haar af. Mijn arm Paard moest het misgelden, wanneer de eerfte, door een of ander toeval, voor eenige Minuuten, bij het laatfte te rug geroepen wierdt.

Op elke Pleisterplaats fchreef men mijn , en mijn Generaals naam zorgvuldig op; en beloofde Bericht te zullen geeven, of de Paarden , die ik bereden had, het leeven 'er van zouden afbrengen. Maar aan het laatfte Posthuis moest ik een Paard, koopen , nadien de Postmeester , dat Paard , dat mij bij hem gebragt had, voor zijn huis zag omvallen. Het was nog een kwartier voor 4 uuren, toen ik de Slottooren van Lehmniz gewaar wierdr. Ik had bijna vereeeten dat Leentjen mij, vooral, opgegeeven had , om door den Tuin het Slot te naderen,

Een