Correspondentie tusschen den heere Dumourier [...] en den heere De Noailles [...] benevens alle stukken en decreeten, betrekkelyk de oorlogs-verklaaring der Fransche natie aan den koning van Bohemen en Hongaryen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar