is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1790. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

?an de Wel-Edele Heerek der HOOGE IND1ASCHE

REGEERING,

zoo tot, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders van de Politique Bedienden, die van de Juftitie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militje, Arthillery, Chirurgie, &c., zoo alj dezelve onder ultimo December 1790, jgg alhier in weezei) zyn bevonden:

Item

Dir Gouverneurs, Directeurs, en Commandeur» t mitsgaders verdere Opperhoofden en minder» Bedienden, op de refpehivf Comptoiren van Indik'.

M e y e gr .8

Een Lyft van de Per/bonen, die gerepatrieerd , en een van die mar de Buitencomptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

Te BATAVi

Te B A T A V fM^ Gedrukt by Compagnies Droger—=—= PI ETER van GEEMEN,

Met approbatie van Hunne Hoog - Edelheden»