Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1791. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar