Den blinden ommegank of Geweldige tyrrannie [...] binnen [...] Brussel ende [...] Brabant, door eene soort van vagebonden [...] sig noemende Sans culotten ofte Jacobynen, schuylende onder de bescherminge der Fransche natie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar