is toegevoegd aan je favorieten.

Almanach tot nut van't algemeen, voor het schrikkeljaar 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C iso 1

'hiaten behouden. Hier op werdt de on« lchuldige misdaadige nogmaals weggebragt, en hij hoorde aan de gemelde opening in de deur, dat men na veel twistens belloot om hem in het leven te laaten , doch dat men hem, op zijn woord van eer, en een fcherpen Eed^ tot ftilzWijgenheid zoude verplichten. Dit gefchiedde , en hier op werdt dcgevangene, door twee perfoonen, tot in den gang verzeld, alwaar hij, in het duistere, den val gedaan hadt , doch men bragt hem door eene heimelijke deur aan de trap daar hij 't gewaande fpook hadt nagevolgd ; van waar hij vervolgens met zijn knecht vertrok. - t'Huis gekomen «Ijnde , hield hij ook zijne gelofte van ftilzwijgendheid,'zonder eigenlijk te wee» ten, waar toe die lieden in dat Kafteel zich zo verborgen hielden , tot dat hem , na verloop van een jaar, het onderaardsch gezelfchap , in een' brief, van zijne ver bindtenis ontfloeg , en in denzeiven een fraaij geflagen nieuw ftukgelds,ter waarde van omtrend twintig ducaaten, jrezondt, met bijvoeging dat hij daaruit hunne verricht-