is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE GAZELLES. l6g

Om dan een juift denkbeeld van deze famengroeijingen te krvffen men o^ar verkneden kaften van maaken; rfen LïtmV^Zn^ men de dieren die dezelve voortbrengen en tev n, d» wl ^:KmS neevoedsel gadeflaaa, waardoor ^a^%^£&£3£*S aan moec toegefchreeven worden. vuunnrengzel

io Vooreerft moeten de fteenen, die in de blaas of in de nieren van den menfch, en van andere dieren gevonden worden, van de MaffederVezoards

20. len anderen moeten de famengroeijingen. welke men f™».™, • j galblaas en in de lever van den menfth en' va^id^d£S v ndf nia £ bezoards befchouwd worden ; men kan dezelve iigtelyk onderftheiden M hunne kleur, hgtheid, brandbaarheid, en daarenboven ^n Tnkt fJor meerd by laagen rondom een pit, gelyk de bezoards. * ê

30. 1 en derden zyn de kluwens of hairball°n wiw m„„ j-i ., . de maag der dieren/en byzonderlyk teSSMÏ'dS waare bezoards; die kluwens, welken men evragopiles noemt kTtÏ' g binnen uit hair, 't welk het dier, zig lekkende? heeft doorgem^ofuk harde wortels , welken hy ingeflaagen, maar niet heeft kunnen 'vertee ren ; en uitwendig zyn zy meeft al belegd met eene lyinagrjTSfSf heid, vry gelyk aan die der bezoards: dus hebben deze ballfn niet van d£ bezoard dan die uitwendige laag, en het eerfte gezigt is genoeg om de eene van de andere te onderfcheiden s^^-b 3um ae eene

de Meivarkens in Icalie (,), ftS nïe^dan e^rTpt ™onPX ofe' ren der heetfte landen daarentegen geeven nier dan kL" j n , c (V) derhinoceros, de bokken», df^STaJiSÖ,.1^ de lama van Peru, enz. brengen allen, in plaats van egaeroniles wS™h'

50. De bezoards, waaraan men de meefte g-oede hnpA^r-u^ den gevonden of onderfteld heeft, zyn dl ÖdS^ £Sgj

foort van Hangen wordt niet dan op de kutten va!i Meündf TvLt, em hoende/ey Deze

koomen door middel der Portugeefche mat oozen en fÖW^dlr^V60 5? def,Ve be" Voyage de Tavernier, torn. IF pa« 8c7?! ™tv 1 ^ambique koomen.

fjil l!nde bezoards, die in' des Konin^btetTevo^dento dei/^ * ver-

w6 de "00ten °P de voorgaande bladzyden van dit deel. ' zonC2nWy h£bben egagr°Pile geV0Dden in een **elvarken, ons in r752 van Rome ge-

(V) Zie de befchryving van dat gedeelte van het kahinpf v „,„n u ., • , olyfant en den rhinoceros, in 't XI deel é^Si^Thfi!^ heeft tot den

XII Deel. Y