is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Astatisch Türkyè'. Nat. Zeldz. 67

dér drie fborteu van vrugten, te voorfchyn te komen , die, wanneer zy tot zekere groot, te gevorderd zyn, door de muggen , uit de cratitires komende, gedoken worden, juist daar de knop zich opent. Maar fomtyds gebeurt het dat de muggen van deeze tweede vrugt zo ras niet te voorfchyn komen, als de omi van den zelfden boom gefchikt zyn om ze te ontfangen. In dat geval is de landman genoodzaakt cratitires van eenen anderen boom te haaien, en die op de takken van den boom, wiens omi reeds gefchikt zyn om de fieeken te ontfangen, vast te maaken. Want indien dit verzuimd wordt, vallen de omi af, en de muggen van de cratitires vliegen naderhand weg. Men moet, gelyk de heer Townefart aanmerkt, door en door in dit (tuk van den landbouw ervaaren zyn, om den juisten tyd te weetcn, waarin de vrugt zodaanige hulp noodig heeft; en tot dat einde moet men met groote naauwkeurigheid, op de knop van de Vyg Ietten , dewyl dat gedeelte niet flegts den tyd aanwyst, waarin de iteekers gereed zyn om voort te komen, maar ook dien, waarin de Vyg moet geftoken worden. Indien de knop te hard is, kan de mug zyne eitjes'er E 2 niet