is toegevoegd aan je favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t$t ALCIBIADES.

Behcerfcheres der zee. Chios en Miletus ftreel-

den zig met het vleïendfte vooruitzigt- i

llegts de Man, die anders zo gaarne en zo

veel hoopte, alcibiades, fchudde

andermaal het hoofd.

Te veel, te veel geluk in eens! Zei

hy tegen chalcideus: Te vroege bloei verdwynt dikwils even fchielyk als zy komt. Ik houd meer van den regen, die langzaam valt en indringt, dan van een wolkbreuk die overftroomt en verderft. Chalcideus! ik heb u te vooren reeds tot voorzigtigheid op uwen post vermaand, thans doe ik het by verdubbeling.

Men fpottede heimlyk met deeze bedenkingen. Chalcideus zelf fchreef dcrzelver oorfprong toe,aan eene gewoonte van alcibiades , om fteeds anders te denken, dan het grootfte gros der Menfchen. Dan! ook deeze keer was de Zóón van klinias een voorfpeller van het toekomende. •

^i^ant in een zó gróote Stad, gelyk Miletus was, kon het den Atheners onmooglyk

se-