is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE.

maar om bij ibmmigen dertig, bij anderen zestig, «n zelfs honderdvoudige voordeden aan te brengen.

De landftreek welke wij tusfehen Anchuela en Maranchcn doorreisden, heeft, door haar uiterlijk voorkomen, als mede door haare kalkachtige rotfen, veele overeenkomst met die omftreeks At» ford, op den weg na Bath, of veel meer met die, welke men ziet nabij Keinsham, tusfehen Bath Brhtol.

Maranchon, dat, gelijk andere dorpen daarom henen, opmerkelijk is door den dichterlijken geest van deszelfs inwoonderen, is een klein dorp, gebouwd tegen eene fchuinte, en is tegen het noorden bedekt door hooge rotfen van kalkfteen, maar na het zuiden open, en hebbende het uitzicht over eene rijke valei, welke deszelfs inwoonderen voedt. De teelaarde beftaat uit ontbonden kalkfteen, met zand en klei, uitmaakende een allervruchtbaarst foort van mergel. In dit jaargetij is daar alles leven en beweeging; ik telde niet minder dan veertig ploegen aan het werk, ten einde den grond voor peulvruchten te bereiden.

Na de bijzondere overeenkomst tusfehen deze landftreek, met die ten oosten en ten westen van Bath opgemerkt te hebben, gaf het mij een groot genoegen, op de beploegde landen belemniten, osfenharten en meer andere tweefchalige fchelpen, als ook afgebroken ftukken van erwtefteenen (pifoli* ten) op te raapen, zijnde alle de zelfde foorten en van dezelfde kleuren, als ik weleer verzameld hadde