Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i& REIS door SPANJE.

fchooven ïngebragt wierden, werden de graanea terftond daaruit getreedenj door muilezels, paar? den, osfen, of ook uitgedorscht door middel van de trillo.

De Trillo wordt gemaakt van omtrent drie duims dikke planken, vijf voeten lang, en juist half zo breed. Het onderfte gedeelte van den bodem is bezet met omtrent tweehonderd feherpe vuurfteenen, ten einde al het ftroo tot kaf te fuijden, en het graan uit de airen te doen vallen. De man die het paard, de os, of muilezel, voor dit werktuig gefpannen, rondom de dorsch-vloer voortdrijft, zit of (laat op de trillo, en deze bewerking wordt genaamd trillar.

Wanneer het koorn door de wind gezuiverd is, wordt het terftond op de koorn-zolder gebragt, zonder dat men voor de minste broeijing behoeft te vreezen, aangezien hetzelve reeds volkomen droog ingeoogst wordt, en de luchtge'fteldheid verre af is van dampig te wezen.

De algemeene kleur,, in welke de boeren dezer provincie, even als in veele andere gedeelten van Europa, doch bijzonder in het prinsdom Walles, het meeste behaagen fcheppen, is bruin, maar de aanzienlijker lieden zijn meer genegen voor de zwarte kleur.

Na dat wij de dorpen Adanaro, Hontoria, en Gutierre r Mtmoz doorgetrokken waren, kwamen wij, 'smorgens omtrent ten negen uuren, te Aribalo, een aanzienlijke ftad, bevattende niet minder dan agt parochie-kerken, behalven nog ééne in de

voor-