is toegevoegd aan je favorieten.

De zegepraal der menschlievenheid over de dweeperij en het bijgeloof, of De heilrijke vrugten der volksverlichting in Vrankrijk. (Een Fransche geschiedenis).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. S. Zend mij, zo gij niet ten eerften ge. leegenheid hebt, om mij mondling te fpreeken , fchriftiijk befcheid, al was het maar eene regel.

Vale'.

EEN en TWINTIGSTE BRIEF.

klaartje aan karel.

briefje, Mijnheer! verwonderd en verbaast mij! Welk een zaak van gewigt kunt gij toch hebben ? — Wat wilt gij daarmede zeggen, om uw compliment aan Elize te maaken ? —• En dat gij van wegens Eduard, haar al vrij wat te zeggen hebt? Immers is zij bij Eduard? —. God bewaare ons!

heeft zij ook een ongeluk gekreegen? Ik

ben binnen een half uur bij u. Gij helpt mij in de grootfte verbijftering. — Ik vlieg daadlijk naar u toe, — om — de Hemel weet wat ongeval te hooren.

Ik ben, enz.

F 5 TWEE