is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFBEELDINGEN. 133

A N D E R S.

X er goeder uure ftrekt dit lieiligli Kerkorakel De zesmacl vcertigbfte en Apostolijke fchakel Der keten, die vast groeit, en reikt naer *s weerclts ent, En hecht Sint Peters hooft aen 't hooft van innocent. Gezegent zij zijn ftocl, waer van de Vrede ftroome En ftrael*, zoo wijt als d' eer van 't albeheerfchend Rome, ANDERS.

.Zoo weit nu innocent, de tiende, Kristus fchapen: Zijn naem verdadigt hem: hij hoeft noch fchilt, noch wapen. ANDERS.

Nu leeft de Kerk van Rome, als in haer element, Waerom ? Sint Peter kroont haer zuigling innocent. ANDERS.

.Nu leeft in innocent Sint Pauwels, en Sint Peter. De Wijsheit en de Maght vercenighden noit heter.

A N IJ E R S.

2^00 innocent op ftoel onzijdigh 't vonnis ftrijk', Is 't Allerkostelijkst vernoeght, en 't Katholijk.

OP Z IJ N E HEILIG HEIT

CLEMENS DEN IX.

te voren

JULIUS ROSPIGLIOSI

. Metam. Lib. xn. O facunde fencx, avi prudentie, mostri.

w ie clemens in zijn beek berpiegelt, ziet een wonder. Dat hooger dan 't vernuft der oude wijzen gaet.

P 5