is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£3* LOFDICHTEN OP

OP HET

TOONEJEL DES AERTRIJKS

OF DEN

NIEUWEN ATLAS,

UITGEGEVEN DOOI».

DE BLAEÜWEN.

D e werelt is wel fclioon, en waerdigh om t' aenfchouwen t

Maer reizen heeft wat in; de kosten vailen zwaer. Men magh den Oceaen niet al te veel betrouwen:

De bergen fteigrcn fteil: de bosfchen zien te naer: De ftrootnen gapen wijt, om overheen te ftappen,

De mijlen rekken ftaegh: de landen ftrekken veer: De Rijken tegens een, gedeelt door vijantfchappen,

Die ftaen in 't harrenas, en trekken hun geweer: De bittre kou verkleumt: de liftte braet de leden:

De lucht die hangt vol damps, of moort met felle pest. Men vint ongastvrij volk, en onbewoonde fteden,

Woesteinen, daer gediert; des nachts verlaet zijp nest, En brult, en huilt, pm roof, en aes van vee of meffchen ;

Het zant bezwaert den gangk: de ganger hijght, en rookt, Op 't ongebaende pat: dan is. 't vergeefs te wenfchen,

Om den verlaten haert, daer moeder eten kookt. O reisgezinde geest, gij kunt die moeite fparen,

En zien op dit Tooneel de weerelt groot en ruim, Befchreven en gemaelt in kleen begrijp van blaren.

Zoo draeit de fchrandere kunst den aertkloot op baer' duim.