is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AM li E G 1 S T £ R.

BuXEMaFLEIDEES. V. 261.

Bloed. Ontdekking van deszelfs

omloop. V. 190. Bloedbruiloft te Parijs. IV.

200.

Boekdrukkerij. De eerfte in Rusland. VI. 52. In Hongarije j22.

Boekdrukkunst uitgevonden. III. 372 env. In China. VI. 395.

Boeken , in Cliina verbrand. VI. 382 en 386.

Boekerij. De oudfte in gegijpte. 1. 128. In Griektnlrmd. 219. De Alexandrijnfche door de Arabieren verbrand. II. 428 en 429.

Boerenkoning , een fpot- en eernaam tevens. VI. 170.

Boekenstand is ongelukkig in Poolen. VI. 250.

Boerhave, een groet arts. III. 506.

Bohemen. Vroegfte gefchiedenis van dit Land. III. 546.

Boileau, een Fransch dichter. IV 272.

Boleslav I, koning van Poolen VI. 149.

Boleslav II, koning van Poolen. VI. 152.

Boleslav III, koning van Poolen. VI. 153.

Bonfinius , gefchiedfehrijver van Hm garije. VI. 323.

Bondac.us, de Apostel der Duitfchers. III. 164 env.

Bokrich (O.), een Detnsch arts.

V' 351- „ .' ' *

Bourdaloue, een Fransch redenaar IV. 266 BoLtGuNoiCRS, Hun Rijk in

Gallië. III. uï. Het tw&ës

Bourgondifche Rijk vervalt aart

Duitschland, 260. Bouwkunsï der Aegijfienaaren?

I. 130. Der Grieken. 292. Bouworde. De Gothifche. III.

136.

Boijle (R.), een Engelsch natuurkundige. V. 209 env,

Bkahee (T.), een Detnsch fterrenkundige. V. 331 env.

Bkandenburg?che gefchiedenis.

III. 591. Markgraaven. 593. Hervorming. 602.

Brandspiegels, groote, uitgevonden. III 460

BitAsiLië, door de Portugeezen ontdekt en ingenomen. IV. 464-

Brillen uitgevonden. IV. 19.

Britten. Hunne vroegfte gefchiedenis. V. 4. Zij komen onder de heerfchappij der Romeinen. 5. En der AngloSaxen. 8.

Broederkrijg. Een voorbeeld van edelmoedigheid in een" derzelven. V. 51.

Brunswijk-Luneburgsche gefchiedenis III, 618. Hertogdom van deezen naam. 621. Dit huis beklimt den troon van Grootbritcatmi?. V, 245-

Biturus, ftichter van het Romeinsch Gemeenebest. I 353. Laat zijne zoonen ten dooc? brengen 359-

JJudsus , een geleerd Fransman,

IV. 19X.

Bulle. De gouden Bulle , een grondwet des Duitfchen Rijks. UI. 338-