is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dei Volks op de Regeering. ié?

• pouvant payer une amende quil ne mèritoit point. ' Iphicrate fe fait abfoudre, en armant une troupe , deimnes gens, dont les poignards intimident Jes i juges Je ferois Men fou, difoit-il enfuite, de. " faire la guerre pour les Atheniens, cf de ne la ' pas faire pour moi-mtme. ( Ce mot ejl d'un re' belle qui infulte aux loix.) Athênes échoue dans

fes entreprifes, paree qu'elle w'ö plus d autres , guides que les orateurs: & les peuples qui s'e. „ toient foulêvés contre fon empire , Jont main-

tenus par la paix en pojfeffi™ de kur llber' » té" (e>

( Tot den tyd der heerschzuchtige ondérneemingerr van Philippus, verdienen de Griekfche gebeurtenisfen wei" nig dat men 'er zyne aandacht op vestige. Het is, l om zoo te fpreeken , een konst-tuif, welks .nwendiggeftel gefleeten en kwalyk gehegt, gereed ftaat on " op L eerften floot in duigen te vallen Overal wekt " de paltyzucht en eige belang cnbaalen . en vermengt : de gProote denkbeelden. Elke Stad zonde over de anderen de meester willen fpeelen, zonder onder hare Bur" 2ers de orde te kunnen bewaaren. Sparte kwynt. Thebes " f, niets meer Atheenen verzwakt daaglyksch. Chio, " Cos, Rbodes, Byzance ftaan tegen haar op. Drie bekwaa" me Legerhoofden, die haar zyn overgebleven, Chabnar "'ftWcwtti, en Timotheus, verdwynen m wein.g tyds. * ge eerfte' fneuvelt voor het Eiland Chio: de tweead«e " worden met befchuldigingen aangerand door de facl.e " ZcLes, hunAmpgenoot,een laatdunkend mensch en " !=, onve fchillig omtrent het algemeen belang. Time. " T. /verk« zy! vaderland, de boete, welke hy met " th£, ntet kunnende betaalen. Iphicrat» doet

" ThlTy fpreeken eerTp Jongelingen waapende, wier " ïofke de" ees in 't hart zyner Rechteren joegen. Ik " SX zeide hy naderhand, wel md moeten zyn d