is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia De WEDERGEVONDEN VADER;

De graaf de lorges.

Gij hebt gelijk; ik bedroog mij, toen ik mij noodzaaklijk wilde maaken, door een deugdzaam gedrag en verkreegen bekwaamheden; ik zag dit met al den fpijt, die een eerlijk hart over de onwaardigfie vernederinggevoelt ; — ik zag de laagfie zielen, voorbeeldig door ondeugd en onbekwaamheid, door vleijen, believen en kruipen tot de a^anzicnlijklte posten bevorderen ; mijn hart kromp van verontwaardiging; en ach! had ik flegts fierkte van geest genoeg ^ehad, om die te kunnen verbergen!

De heer tavernier.

Ha! ik merk alles, gij zijt mijn broeder! gij hebt de boopheid van het vloekwaardig rot niet geduldig en ongewrooken

aangezien ! gij hebt gefprooken ■ gij

hebt gefprooken, gelijk het oenen man van

eer en deugd voegt. (de hand van

de Lorges driftig vattende) braaf, broeder !

laat het u niet berouwen, een lafaart ,

een eerlooze zwijgt, wanneer hij den roem van zijnen Koning en het belang van zijn Vaderland door deugnieten ziet verkrachten of

in