is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V T F B E GESPREK, m?

MIETJE.

Ja, dit bleek uit zyne gastvryheid, dat hy | vreemdelingen herbergde, en op de vriendelykI fte wys aan zyne tafel onthaalde. • "

MOEDER.

Paulus zegt (*): Bedt mede tot de behoeftens i der heiligen; vergeet de herbergzaamheid niet, j want hier door hebben zommige onwetens engelen \ geherbergt. Hier wordt nogthans voorzichtigheid I vereischt : wy moeten naar ons vermogen j weldadigheid bewyzen, naar maate God ons ge| zegend heeft. En deze pligt is zeer aangenaam, | 't is tog veel gelukkiger te kunnen geven, dan | van andere te moeten ontvangen, en de Heere ) heeft op 't mildelyk geven aan arme en nooddruftige op veele plaatfen van zyn woord een ryken zegen beloofd. Befchouw ook Abrahams algemeene menfchenliefde in zyne voorbidding I voor Sodoms inwooners.

JAN.

(*) Rottij xii; 13. Hebr. xm: 2.

O 5