is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1783. 223

fchen die van Simpelveld en die van Heerle.

Was dus die laatstgemelde weg niet gehoorende aan die van Heerle, en maakte dezelve niet uit de Limietfcheiding, dan konden by geen moge. lykheid Regenten van Simpelveld vraagen een Declaratoir van die van Heerle, dat gemelde Hoeve haar Territoir limitropheerde.

Daar nu die van Heerle zulke gegronde redenen voor hun gefustineert Territoriaal Regt allegueeren, en dezelve met bewyzen zelfs uit den boezem en uit het gedrag van die van Simpelveld, met opzigte tot die van Heerle gehoude, ten fterkften corroboreeren , zoo vermee» ren dezelve tot eene compleete demonftratie te hebben gebragt, dat wel verre dat het gefustineerde aan de zyde van de Banke van Simpelveld eenigzins beweezen of zelfs twyfelagtig kan worden aangemerkt, de Limietfcheiding van de Banke van Heerle waarlyk moet worden aangemerkt te loopen precife volgens de opgaven daar van hier boven exuételyk gedaan.

Byaldien men begreep dat aan de waarheid van het voorfz. geavanceerde eenigzints zoude kunnen worden getwyfelt, zoude men hetzelve nog met eene menigte Verklaaringen, gegeeven zelf, door de lngezeetenen van zyne Keizerly. ke Majelleit: Verkiaaringen, niet gelyk die van Simpelveld niet ondertekend en meer dan honderd veertig jaaren oud, maar behoorlyk getekend en door geloofwaardige en thans nog bekende Lieden gegeeven , kunnen bevestigen. Dan men vermeent diergelyke bewyzen , wellre altoos hoe fterk ook , tot probatie van Territoriaale Regten of Jurisdictiën, fiaauw zyn, tn nimmer konnen opweegen tegens facla van het betaalen van Lasten , doen van Wervingen , heffen van Tollen, hangen van een Wapen op het quaestieufe Territoir , en althans niet tegens het eigen aveu van zyn Parthy , niet noodig te hebben.

Wat