is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjjo Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

N°. Eigenaars.

279 J. Clercq.

280 den Besten.

281 Wed. Mosman.

282 11 • --——

283 M. Kippinkx.

284 van der Sande.

285 G. Abbema.

286 J. de Klyn.

289 Roothuyfen.

290 J. Storm. 295 P. Kaspers.

297 D. Kennis.

298 C. Ebbeling.

299 J- Weller.

302 A. van Bokhoven.

w .

303 —— "—

304 R. van Ommert. 307 Gasthuis.

309 Mouwricks. 009 Wed% de Haan.

310 L. Hutters.

311 A. van Bokhoven. 325 Vrouw de Klyn.

327 Scheffers.

328 A. Strikkeling.

Bewoonders.

Vrouw Minoretti. Glazéffa ingt flagen.

J. Kalfsvel. Glazen inge^ flagen.

W. Lutkes. Glazen inge^

flagen.

J. Bogaers. Glazen in^ geflagen.

P. Hopmans. Glazen in* geflagen.-

J. Kok. Glazen ingeflag»;

Wed. Schrldebrand. Glazen ingeflagen.

G. Coens. Glazen ingéflag*: J. Sevenbergen. Glazen;

ingeflagen.

J. van Santen. Glazen in*

g{ flagen. F. Oldrichs. Glazen in-'.

geflagen^ Dezelve Glazen ingeflag. Dezelve. Glazen ingfflag. Dezelve. Glazen ingeflag. Wed. Frits. Glazen inge*

flagen en geplunderd. Dezelve. Glazen ingeflag.'', Dezelve. Glazen ingeflag., Deulve. Glazen ingeflag. , T. Borée. Glazen ingeflag», Dezelve. Glazen ingeflag.; Dezelve. Glazen ingeflag.

H. . . Glazen ingeflag.: Wed. Ros. Glazen ingeflagen.

P.Kappe. Glazen inge-, flagen.

Strikling. Glazen ingeflagen.

335 Vrouw