is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Oost-Indien en China in de jaaren 1774-1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reize

NAAR DE

OOST-INDIEN en CHINA.

EERSTE AFDEELING.

Van de Goden.

De Fabelhistorien trekken den aandacht der meefte leezereh niet, omdat zy in den eerften op. flag niet anders vertoonen dan eene reeks van ongerymdheden zonder zamenhang; die eer de vrugten eener verwilderde verbeelding dan eener verlichte reden fcbynen ; hoe zwak men ondertusfchen het menschlyk verftand ook onderftellen moge , men kan egter met geene waarfchynlykheid gelooven dat men in alle tyden en plaatfen O 4 het.

tweede boek.

INLEIDING TOT DEN GODSDIENST DER INDIËRS OF KORT BEGRIP VAN HUNNE FABELHISTORIE.