is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Vlaamfche Eilanden. : 57

ftroom om de Zuid ging: {a) doch nadeihand hebben wy bevonden, dat de Getyen er vry regelmatig loopen, en dat het hier met Nieuwe of Volle Maan ten 12 U hoog water is. De Eb loopt om de Zuid West: de Vloed om de Noord Oost — Doch, ik heb my altcos verbeeld, dat de ftroom die om de Zuid West loopt, hier het fterkst is, althans in dit jaar faifoen.

Na den middag kwaamen wy weeder in het gezicht van het Land, dat ons door milt belet was: wy zagen nu langs den gtheelen Zuidkant van het Eiland heen, tot Monte Brezil toe; doch wy zagen die bergen maar flauw, en het daar na by geleegen Land lag in de wolken, tegen het hooge Land. Aan den Zeekant zagen wy veele gebouwen, forten, en veel klippen , en dan ook de twee Eilandjes, welkewy om hunne gedaante en hoogte voor Monte Brezil aangezien hadden. Ook zagen wy een zeer hakkelig niet zeer hoog Klipje, buiten of bezuiden die bergen: het welk wy voor het Eilandje' namen dat zo ver bezuiden de Frailos in fommige

kaar-

(a) Dit is geheel overeenkomftig met de waarneemingen der Heeren Chabert {Voyage en Amerique p. 169)en Fï.eurieu p. 458. Volgens die waarnecmingen, houden die ftroomen het geheele Jaar aan: en de ftilten vallen 'cr het meest van Juny tot Oclqber,

D 3