is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ophoudenj entegen blijdschap. enz. Ü2J

: met ons inflaat, om ons van deze ongefteld1 heden te genezen, O! zoo dikwils lijden ons pijnigt, fmart ons grieft, het vleesch woelt, de zonde verlokt, de waereld dreigt, ons geloof beftreden, onze deugd belaagd wordt dan gedagt aan de zaligheid der kinderen Gods -— dan gedagt, hoe hun zal te moede zijn, als zij, voor de eerftemaal, als volmaak-» te geesten der regtvaardigen, gevoelen zul* len, dat zij hebben uitgeweend, en aan hunnen aardfchen ftrijd denken ! hoe hun zal te moede zijn, als zij door de Almagt van hun* nen Heer opgewekt uit den flaap des doods 5 onflerfelijk naast hem ftaan, uit zijn oog zaligheid drinken , uit zijn hand heerlijkheid ontfangen, met zijne gedagten aan hun pelj grimsbaan, bezaaid met hunne tranen, den*

ken! daaraan gedagt deze hcmel*

| vreugd ons regt levendig voorgefteld ' f

T. wij moesten aan alles twijfelen, indien wij i daaraan wilden twijfelen, dat wij geene verj kwikking zouden hebben in deze voorftellin3 gen, dat er gene kragt zou afdalen in onze 1 kragteloosheid, om met moed, en ftille on* 5 derwerping, het lijden dezes tegenwoordigen 'i levens te verdragen.

III. Deel, P '