is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »75 )

Parysenaar.

De grootfte dwaasheid?

Hollander.

Wat? zou het de grootde dwaasheid

niet zyn, dat zy door een buitengewoon wonderwerk vertrouwde gered te zullen worden?

Parysenaar.

Het zou buiten twyffel wat zot zyn; egter zoo zot niet, als dat zy, zonder het minde vertrouwen te hebben op eenige hulp buiten haar zelve, geen middelen tot haare eige redding by de hand greep, en met eene verwonderlyke bedaardheid de (lagen en doodlleken van haaren vyand afwagtede, zonder dat zy de minde poging deed, om die aftekeeren. Want

in dat geval , moet men befluiten , dat zy niet meer gezind is, voor vryheid, en voor welvaart eenen dap te doen, maar al het geen, waar voor zy in vroeger tyd, de grootde ongemakken gevaaren en rampen onderging, voor nietsr waardige beuzelingen telt.

Hollander.

Er heerfcht by ons eene fchadelyke gerustheid, en »- ■ ■

F A-