is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA AM-BOEKJE

Van de Wel Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, Gequalificeerde Perfoonen, enz. op

B A T A V I Ai

Mitsgaders

3e Refpeffcive Gouverneurs , Direfleurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo December 1782.

Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610.

levens de hooge en mindere Collegien e» Bedienden» op de Buiten Comptoiren van

NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam,

By PETRUS SCHOUTEN en REINIER. OTTENS

Boekverkoopers, 1784. '

Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland enïVeftyriesland.