is toegevoegd aan je favorieten.

Toneel werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Mof Commis doo;r Bedrog. 67

Trouwhart, (blakende van gramfchap tegens Holdwich.")

Gij !. Gij! kind des Duivels! rampzalige!

holdwich. (in eene onnozele, befchroomde houding.)

Joa, Her Chommis! der brief mit dat geld is mir vor oe von ein SchifFcrs Joengsken gebrogt.

Trouwhart. ( naar Holdwich toevliegende , en hem in de borft grijpende.)

Eervergetene!

De Hr. Ph. Robart. (zich tujfchen beide [lellende. )

Zagt wat! men vegt hier niet.

Trouwhart..

Dien brief hebt ge verdigt, deugniet! om u voor den val te bevrijden, dien ik u om uwefielceftukken

bereid had. keg, welke Schipper heeft die hclfche

letters aan mij gefchreven ?

De Hr. Br. Robart.

Ik zal hem u toonen. ( hij haalt den Schipper op het toneel.) Hier, hier is de man.

E 3 Trouw-