is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twaalfde deel, beginnende [...] int́ jaar 1648; en eindigende, met de vrede in't Noorden, in't jaar 1660.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVIILBoek. HISTORIE. 43»

of het Land ruimen zouden moeten. De Markgraaf van Piansze , eerfte Staatsdienaar des ■ Hertogs, federt, geene kans ziende, om zig meester te maaken van de enge wegen der Alpen , en de Waldenzen met geweld te bedwingen , hieldt hun voor, dat de Hertog hun vryheid van Godsdienst toeftondt, zo zy gedoogen wilden, dat een gedeelte van zyn Leger, voor eenigen tyd, in hun Land trok, om zig te ververfchen. De Waldenzen , niet args vermoedende, bewilligden hierin. Doch naauwlyks hadden zy zes Franfche Regementen en twee Savoifchen en lerfchen ontvangen, of zy werden, onverhoeds, overvallen, en, voor een groot gedeelte , deerlyk omgebragt, terwyl hun Land aan plondering, brand en verwoesting overgegeven werdt. 't Getal der gefneuvelden werdt op omtrent vierduizend begroot (z). Eenigen ontkwamen uit de algemeene elende, en weeken naar een ander gebied. Sommigen verftaken zig, in ongenaakbaare plaatfen van 't gebergte, en kreegen, allengskens, eenige meerdere vryheid. Hunne Geloofsgenooten in het Daufiné en Languedoc gaven kennis van hunnen jammerlyken toeftand aan de Protestanfche Zwitferfche Kantons; die aan den Proteclor Kromwel, en aan de Staaten der Vereenigde Gewesten fchreeven om hulpe (a). Kromwel fcheen genegen , om den verdrukten Waldenzen by te ftaan, en fchreef verfcheiden, brieven aan de Staaten, om 'er hen, insgelyks, toe te beweegen

(z) Thurlok's Papers, Vol. III. p. 446. t«3 Thurloe's Papers., Vol. III. p. 448,

1655.