is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Veertiende deel, beginnende met den oorlog des jaars 1672, en eindigende met de Nieuwmeegsche vrede, in't jaar 1678.