is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige beschryving der overstroomingen, benevens derzelver treurige gevolgen [...] in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«© SESCHRYVING DER,

voor eenige dagen te voeden, — - Maar » !>, ik moet het tot lof der Geestelyken in i, de Abdy zeggen, dat zy hunnen voor„ raad niet voor ons verborgen, zy brag*.„ ten met de gevoeligfte liefde alles wat > zy hadden voor den dag, en wy hadden 5, alles met hun gemeen. —— Zy ruimde, „ na dat 't water reeds gezakt was, hun5, ne kamers voor ons in , noodzaakten „ ons van hunne bedden gebruik te maaj, ken, en hielden zig in des Prioors ver„ trek op , waar zy des nachts op een „ ftoel (liepen, -— Verfcheide zyn hier „ agt dagen lang , dus liefdadig onderhou„ den. Ik kan met waarheid betuigen, „ dat de Abdy, een Arke des behouds en „ der redding voor ons geweest is.

De fchade die Dcutz geleden heeft is zeer drukkende. De veeteeld , die het grootst gedeelte Inwooncrs onderhoud verzorgd : was geheel vernietigd

Veertig paarden, vyf honderd ftuks hoornvee, vierhonderd fchaapen, twee honderd en vyftig verkens, en al het gepluimde vee, was door de waternood omgekomen.— Meer dan twintig huizen lagen omverge-

rukt,