is toegevoegd aan uw favorieten.

Het doodshoofd, of De vogelkooijen, ridder-tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RID D ER'TÖ O NE ELSPEL. ix$

s t r u.l.

I Wij srine luiden!

graaf.

I Meno de flrenge is weder hier, het genoeg'ijke «even heeft een einde.

stï.ul,

ó Wee !

GRAAF.

;|; Hij za! o 'snachts niet uiizenden op buit gelijk :, dtf vette keuken heeft oit. Grutten, brood, \a fcherp bier.

s t r u l.

' Grutten? — Nu, hij zal zich verwonderen. —

g ra a f.

: Op hooge feestdagen zal 'er ook nog wel eens'een Bonk of bonk afvallen,die aan zijn tafel reeds afiknaagd is.

multum.

I En die men, wanneer 'er juist geen hond bij de bd is, den getrouwe knechts zal toewerpen.

s t r u l.

.| Barmhartige hemel.

multum.

tGod geeve dat wij gelogen hebbe, maar — s t r u l.

aiGod geeve dat graaf Meno r.aar den duivel vaarel |bij mijne arme ziell —

multum.

«Ach, dit drukt mij nog het zwaarfte, uwe arme H 2 zie-