is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 HUWELIJKSZANGE N.

Laat zy u, tot uw vreugd en troost, Nu zo veel zoete kusjes geeven,

Als gy wel zuchjes hebt geloosd, Eer zy zo vry met u wou leeven.

Hoe vrolijk zultge u, hand aan hand, In Venus boomgaard dan vermaaken,

Terwijl een we-derzijdfche brand Uw harten even fel zal blaaken!

Gaa, Venus fpreidt reeds 't ledekant, Daar gy u faamen zult verwarmen,

Daar gy in 't einde uw' feilen brand Zult lesfen in haar poezele armen;

Terwijl haar zoon, verheugd en bly, De plaats beftrooit met geurge roozen,

Wier glans verdwynen zal, als zy Op uwe komst begint te bloozen:

Als zy, van fchaamte en eer genoopt, Zal wenfehen haaren lief te ontvluchten ,

En vreezen voor het geen zy hoopt, En om de aanftaande blyfchap zuchten.

Wel-