is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels V. vs. 6—16. 223

Zien wij een volk, zien wij menfchen, tot zulk eene uitzinnigheid vervoerd; wij zien veelal hunnen ondergang nabij. Trotsche fpotternij, vooral tegen magtige Vorsten, en dappere legerhoofden , verwekt verbittering, en tergt de wraak. Bij den hoogen God , is zulk een beftaan en handel gehaat en vervloekt ; en de verwaande dwaas berokkent zich , bij de uitkoomst , verzwaaring van ramp , en fchandelijke vernedering. — Dat wij, elk in onze omftandigheden, aan de vermaaning van de godvruchtige Hanna wel gedenken : Maakt het niet teveel, dat gij hooge, hooge zoudt fpreeken , dat iet hards uit uwen mond zoude gaan (a). — Worden wij , Op de eene of andere wijze , benaauwd, en in bekommerlijke ongelegenheid gebragt; dan moeten wij, ja ,. alle betaamelijke middelen, op behoorelijke wijze , ter zelfbefcherming in 't werk ftcllen ■— maar wij moeten zorgvuldig ons wachten , daar op te vertrouwen, en door vermeetel vertrouwen tot verwaandheid vervoerd te worden. Werkzaame zorg, en ootmoedige gebeden , afzien van vleeschen arm , en toevlugt neemen tot den Heere daar in , moet onze fterkte zijn. — Hoe zalig is, godvruchtigen , uw toeftand , daar uw burg geen maakfel is van menfchen handen , of overwinbaar voor gefchaapen magt! De Jehovah toch is uw Burg, en'de tegenbeeldige

David

CO 1 Samuels II: 3. 1