is toegevoegd aan je favorieten.

Zee- en land-reizen rondom de waereld, en naar derzelver beide poolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RONDOM WAERELD- *|

e„ dat van Lawan legt ten ^^g^fe^

lijk landwaards van hun af. Tusfchen Qmprau en a

dJe noord-oostelijke mond van de n er Pakpa, d J

de wijdfte te zijn, maar h«&J^5;£i'5«n ^ af" met klippen; men moet toMygtm™J™ ^ te bo. ftands van land blijven, en, na men liet eiw v £ d der ven gezeild is, ontdekt men den doo togt van tnooio ^eede van Palapa weinig

8M-£^ fe^S LTbak?oeor1 Eilanden, ftrekken zig, * Danken en klippen

.een Eilandje, dat in 't midden ^"^^Vzeer ruim, ■Reeraafplaats gebruikt word. Deeze rnecae k>

inso-eliiks eenen anderen doortogt, in nee zui

Sn 'de eiland» ^Sj^'.^»" tfc tien voeten water. Indien men e " w" di z5ï, daar in

An^^^iS^^.r^T

van ons allen had, iintsaenci.il » , .

befchuit daags gehad , met W^^ï^onzen lijfflaan der zee-golven bedorvenwas. Wg h«» om dat togt tot zulk eene geringe maate moeten Depm » wij niet wisten hoe lang de overtogt.kon duuren zovn ankerplaats te Palapa misten; maar Jat -Limdhaa ^

van alles goeds, en mywel »f ^i^fi eene meegenfpoed vergeeten. Het fchip werd omringt van ^