is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen fabelen en vertellingen, voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 HET VOLK VERSTREKT DIKWERF TEN

Wat hen dierbaar is , in de waagfchaal (tellen?

Volken die nog flaaven zijt! beurt het hoofd op; *t Wiiiekeuriggezach zal haast een eindeneemen, (*) er begint zig allengs ook onder u een nieuw licht over de rechten van den mensch te veifprciden; de dagen van flaaffche onderwerping zijn voorbij; de mensch eischt zijn rechten te rug — hij eischt door billijke wetten, die algemeen zijn, geregeerd te worden — dien tijd zal haast komen, een lagchend uitzicht vertoont zig aan den gezichteinder o! mogt de donkere nevel die dit

vrolijk verfchiet nog van tijd tot tijd verdu's tert, welhaast opklaaren; mogt die fchoone dag eerlang aanbreeken, waarin de Item der menschheid, haarer gefchondene rechten, zig in alle har-

(*) De lezer zal zelf ligt begrijpen , dat ik hier het oog heb, op de Oofterfche Vorften, als op de grooten Sultan d:r Turken, op den Keizer van Morokko, ehz. maar geenzins op de vredelievende Vorflen van Europa — onder de regering van deeze Oolterfche Vorften, hoopt de waare menfehenvriend ook eens de vrijheid en wijsbegeerte te zien zegenpraaien over de flaaffche onderwerping.