is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64- HANNIBALS DAADEN.

zodanige neêrlaagen, dat by Rome zou ingenomen hebben, hadt Fa mus niet weeten te draalen. 12. V. En....?

A. En, hadt de wellust zyne benden niet bedorven te Capua , of hadt men hem den noodigen onderlland Hit zyn Vaderland gezonden, hy zou Rome overwonnen hebben.

13 V. Moest hy daarom Italië verlaaten?

A. Ja, en zyne Natie was gedwongen eenen nadeligen vrede met de Romeinen te maaken, die, na Hannibals dood, niet lang duurde

14 V. Waarom niet lang?

A. Dewyl de nydige Romeinen onder Scirio Emiliakus het verzwakte Karthago aanvielen, om zelve meester over de Waereld te worden.

15 V. Wat deeden zy meer?

A. Zy belegerden zelfs het fchoone Karthago, namen dat in, en vernielden het door eenen brand van zeventien dagen.

16 V. Hoe kon dat magtig Gemeenebest in dier voege te ondergaan ?

A. üneenigheden waren daarvan oorzaak ,• en Gor» liet Rome liaan, om te beantwoorden aan zyne toen nog verborgen groote oogmerken ten beste der Waereld.

*

17 V.